EMDR: kortdurende en krachtige behandeling

Soms maak je iets heftigs mee waarover je je naar blijft voelen. Het lukt je niet de beelden en gedachten over de gebeurtenis los te laten. En misschien worden ze naarmate de tijd verstrijkt zelfs sterker. Door de heftigheid van de gebeurtenis kan jouw brein deze niet op een natuurlijke manier verwerken. EMDR  (Eye Movement Desensitization en Reprocessing) kan dan uitkomst bieden. 

EMDR is een kortdurende behandelmethode om nare ervaringen of trauma’s te verwerken en heftige emoties te verminderen.

Wat zijn de voordelen van EMDR?

Je hoeft de nare gebeurtenis niet veelvuldig her te beleven
Het is een snelle manier om een nare ervaring te verwerken
De resultaten zijn blijvend
Maak een afspraak

Wanneer EMDR?

Als klachten na een schokkende gebeurtenis binnen 4 weken niet verminderen of zelfs erger worden dan is de kans groot dat jouw brein de gebeurtenis(sen) niet op een natuurijke manier verwerkt. Met EMDR kan die alsnog verwerkt worden. 

Wat de impact van een heftige gebeurtenis is verschilt van persoon tot persoon. Hierbij gaat het niet zozeer om de ernst van de heftige gebeurtenis, maar om jouw ervaring en de emotionele gevolgen die jij ervan ondervindt. 

EMDR wordt toegepast bij:

Pestervaringen, fysiek en emotionele mishandeling, misbruik
(Plotseling) overlijden van een dierbaar persoon of dier
Gebeurtenissen als een brand, een ongeluk of een operatie  
Heftige emoties die niet rechtstreeks zijn terug te voeren op een nare ervaring of waarover geen bewuste herinnering is

EMDR bij kinderen

Doordat het verbale aspect beperkt blijft, is EMDR bij uitstek een geschikte behandelmethode voor kinderen.

Tijdens een EMDR behandeling sluit ik aan bij de belevingswereld van het kind. Voor veel kinderen is praten over emoties of nare gebeurtenissen moeilijk. Door het maken van een tekening over de gebeurtenis of tijdens het (na)spelen kan jouw kind toch laten zien wat er in hem of haar leeft.

Bij jonge kinderen (tot ongeveer 6 jaar) werk ik vaak met een verhaal die speciaal voor het kind wordt geschreven. De nare ervaring staat in het verhaal centraal.

Tijdens EMDR wordt bilaterale (links-rechts) stimulatie toegepast terwijl jouw kind zich concentreert op een vervelend beeld, een naar gevoel, een lichamelijk reactie of een negatieve gedachte. De bilaterale stimulatie kan bestaan uit handbewegingen voor de ogen, klikjes via de oren door een koptelefoon, tapjes op de knieën of klapjes in de handen.

Oudere kinderen en jongeren vertellen doorgaans over hun ervaringen. Soms kan het maken van een tekening ondersteunen in het in kaart brengen van de triggers, beelden en gevoelens. 

Maak een afspraak