Wat is integratieve therapie?

Integratieve kinder- en jongerentherapie is een kortdurende vorm van psychotherapie. Niet de methode, maar het kind of de jongere staat centraal. 

Integratief wil zeggen dat tijdens de therapie aandacht is voor alle aspecten van een kind of een jongere: het gedrag, de gevoelens en emoties, het denken en de fysieke en/of spirituele beleving. Al deze aspecten staan met elkaar in verbinding. Zo zijn gedachten en overtuigingen van invloed op hoe je je voelt. En hebben je gevoelens weer invloed op jouw gedrag.

Maak een afspraak

Snel naar de oplossing van de klacht

De integratieve kindertherapie onderzoekt de klacht(en) vanuit 6 verklaringsmodellen:

Medisch model: is er een lichamelijke oorzaak?
Stressmodel: zijn de draagkracht en de draaglast in balans?
Gedragsmodel: is er sprake van aangeleerd gedrag?
Cognitiemodel: zijn er beperkende gedachten en overtuigingen?
Systemisch model: welke invloed heeft het gezin en de omgeving op het kind?
Psychoanalytisch model: is er sprake van onverwerkte gebeurtenissen?

Tijdens de therapie ga ik uit van de eigen krachten, interesses en oplossingen van het kind of jongere. Een kind of jongere heeft altijd een goede reden om te doen zoals hij of zij doet. Hij of zij wil hiermee de omgeving iets duidelijk maken. Door echt naar een kind of een jongeren te luisteren wordt dit helder. Vervolgens kijk ik samen met het kind of de jongere wat hij of zij nodig heeft om weer vrij en blij in het leven te staan. 

Diverse mogelijkheden

Door het integratieve karakter is de therapie geschikt voor verschillende klachten als:

Gedragsproblemen: woedeaanvallen, agressief gedrag, veel huilen, moeite met de sociale omgang, pesten of gepest worden, liegen, stelen, hyperactiviteit, je terugtrekken, gebrek aan concentratie etc.

Emotionele problemen: angsten (bijvoorbeeld bang voor donker, overgeven, flauwvallen, honden, tandarts), fobieën, faalangst, verdriet, onzekerheid, stress, rouwverwerking als gevolg van scheiding, overlijden van een dierbare, ernstig ziek familielid etc.

Ontwikkelingsfaseproblemen: eet- en slaapproblemen, hechtingsproblematiek, zindelijkheidsproblematiek, taal -en spraakproblemen etc.

Psychosomatische klachten (lichamelijke klacht zonder medische oorzaak): buikpijn, hoofdpijn, slaapproblemen, vermoeidheid etc.

Aangeleerde probleemgewoonten: nagelbijten, duimzuigen, haarplukken, tics, tandenknarsen etc.

Bijzondere eigenschappen: hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid, nieuwetijdskinderen, heldervoelendheid, helderwetendheid etc.

Positieve resultaten

Het doel van de therapie is het kind of de jongere weer in contact te brengen met zijn of haar ware natuur. Hierdoor zal hij of zij zal zich na afloop van de therapie tevredener, vrijer en blijer voelen. 

Het kind of de jongere heeft meer inzicht gekregen in zichzelf en in anderen. Hierdoor ervaart hij of zij meer zelfvertrouwen.

Concrete resultaten na afloop van de therapie zijn:

Bewustwording en zelfinzicht
Meer zelfvertrouwen en eigenwaarde
Meer rust en tevredenheid
Acceptatie van bepaalde eigenschappen of situaties
Minder of geen lichamelijke klachten 
Verwerking van nare ervaringen
Inzicht in gedrag, gedachten en gevoelens
Een betere concentratie
Betere omgang met leeftijdgenoten

Kindertherapie

Volledige aandacht voor jouw kind in een speelse omgeving. Snel naar de kern van het gedrag. Jouw kind ervaart in korte tijd meer rust, levensvreugde en lichtheid.

Voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Kinderen

Jongerentherapie

In alle openheid luister ik naar jou en jouw verhaal. Samen onderzoeken we wat jij nodig hebt om weer volop van het leven te kunnen genieten.

Voor tieners en jongeren tussen de 12 en 21 jaar.

Jongeren

Ervaringen

Wat kinderen, jongeren en ouders zeggen na afloop van de therapie.

Reviews